40ο Ερευνητικό Σεμινάριο Ιατρικής Σχολής-ΙΤΕ-ΚΕΜΕ

40ο Ερευνητικό Σεμινάριο Ιατρικής Σχολής-ΙΤΕ-ΚΕΜΕ, την Τετάρτη 22/12/2021, στις 3.00 - 4.00 μμ, Ομιλητής: Γιώργος Μαυροθαλασσίτης, Καθηγητής Χημείας, Ιατρική Σχολή ΠΚ & Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΜΒΒ-ΙΤΕ Θέμα: " Putting the brakes on mitogen induced transcription in development and disease"'

Το link για τη σύνδεση στη διαδικτυακή πλατφόρμα είναι: https://zoom.us/j/95222166701

Εκ μέρους της καθηγήτριας Ε. Παπαδάκη
Για την Επιτροπή Ακαδημαϊκής Διασύνδεσης
Α. Γαργανουράκη,
Ιατρική Σχολή ΠΚ